ตอนนี้ผผมได้กลับมาเยี่ยมชม ดูแล สอดส่อง เฝ้าชม
อย่างเป็นทางการแล้ว
ผมพร้อมจะเขียนบล็อกนี้ต่อไป(ถ้าว่าง)
เพราะนื่องจากท่หายไปนาน
ก็เพราะต้องเรียนชดเชยทั้งเย็นจ.-ศ
และเรียนชดเชยพิเศษ ส.
และเรียนพิเศษ วันอาทิตย์
 
แต่ไม่นานก็ต้องเลิกเรียนวันเสาร์
ผมก็เลย..มีเวลาว่าง
ผมใช้วันเสาร์นี้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความตั้งใจเดิม
ตั้งแต่ก่อนปีใหม่
แต่เพราะไม่ว่าง + หาเวลาว่างไม่ได้
ก็เลยไม่ได้ทำ
 
วันนี้ผมภูมิใจนำโฉมใหม่มานำเสนอ